FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Third or Additional Topic of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
None 0 50041
IntlPol 1 1321
IntlEconTrade 2 479
IntlMilDefConfl 3 715
IntlAidDevRelief 4 536
DomesPol 5 880
DomesEcon 6 401
SocSvcProbEduc 7 467
CrimeJusPol 8 515
CultArtPerf 9 279
Sports 10 82
EnterPersonal 11 331
OddAnimHumInt 12 600
EnerConsEnviron 13 464
NatDisAccWeather 14 73
CivWarDomesConfl 15 517
Religion 16 317
HumRights 17 528
GlobalIntlzn 18 271
MigrImmigr 19 134
GenderIss 20 171
EthnIssIDPol 21 909
Other 22 1085
HistoryFeature 23 340
Terrorism 24 436
ScienceTech 25 75
Health-Nutri-Medical 26 109
27 60
28 56
29 2
30 12
31 30
70 1
231 1
SYSMISS 3948
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 62238
maksimi 231
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.