FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Select variable

Question text

Millaisia kokemuksia sinulla on puolestaan julkisen sektorin toiminnasta? Julkiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kaiken kaikkiaan, asiat toimivat hyvin

Frequencies

Category labels Value n
Tuskin koskaan 1 51
Harvoin 2 261
Toisinaan 3 785
Useimmiten 4 520
Melkein aina 5 82
SYSMISS 38
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1699
Maximum 5
Minimum 1
Mean 3.19
Standard deviation .859

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.