FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Select variable

Question text

Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Puolueet olivat aktiivisesti esillä ja puolueiden EU-politiikastaan sai riittävän selkeän kuvan

Frequencies

Category labels Value n
Täysin samaa mieltä 1 56
Jokseenkin samaa mieltä 2 355
Jokseenkin eri mieltä 3 479
Täysin eri mieltä 4 243
En osaa sanoa 5 229
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1362
Maximum 5
Minimum 1
Mean
Standard deviation

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.