FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen/ehdokkaan valintaan EU-parlamenttivaaleissa?

Puolueen/ehdokkaan EU-kriittisyys

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vaikutti ratkaisevasti 1 64
Vaikutti melko paljon 2 74
Vaikutti jonkin verran 3 145
Ei vaikuttanut 4 584
En osaa sanoa 5 61
SYSMISS 434
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 928
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.