FSD2051 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
paljon alipainoinen 1 15
jonkin verran alipainoinen 2 229
sopivan painoinen 3 1888
jonkin verran ylipainoinen 4 926
paljon ylipainoinen 5 85
SYSMISS 31
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 3143
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.27
keskihajonta .651

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.