FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

ITPA-summa 1-12

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 613
maksimi 53
minimi 15
keskiarvo 35.92
keskihajonta 6.040

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.