FSD2076 Elämänkulku 1971 - 2002

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Perheen sosioekonominen status

Lisätiedot

Muuttujan T14 (perheen sosiaalinen status) kolmiluokkainen ryhmittely on tehty kahdessa vaiheessa. Vanhempien ammatit on ensin ryhmitelty yhdeksänluokkaisen ammattiluokituksen mukaan. Luokituksen runkona on Heikki Havénin 1960-luvulla laatima koulutusluokittelu, jonka lisäksi on otettu huomioon status- ja palkkaustekijöitä (esim. merikapteeni). Yhdeksän eri ammattialaa on jaettu yhdeksään eri tasoon: 1.Ammatillisesti eriytymätön koulutus, 2. Ammatillisesti eriytymätön koulutus - työpaikalla saatu koulutus, 3. Keskiasteen I taso, 4. Keskiasteen II taso, 5. Keskiasteen III taso, 6. Korkea-asteen I taso, 7. Korkea-asteen II taso, 8. Korkea-asteen III taso ja 9. Korkea-asteen IV taso. Kolmiluokkainen jako muuttujaan T14 on saatu jakamalla tämä tasoluokitus kolmeen ryhmään: Alimman ryhmän muodostavat tasot 1 ja 2, keskiryhmän tasot 3, 4 ja 5 sekä ylimmän ryhmän tasot 6, 7, 8 ja 9.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ylin statusluokka 1 84
Keskimmäinen statusluokka 2 371
Alin statusluokka 3 158
SYSMISS 21
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 613
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 2.12
keskihajonta .617

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.