FSD2110 Kunnallisvaalien 2004 seuranta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan)
  • TNS Gallup Oy

Keywords

kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen mainonta, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin vuoden 2004 kunnallisvaalien kampanjointiin, poliittiseen mainontaan ja äänestyskäyttäytymiseen liittyviä asioita. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajilta kysyttiin, äänestivätkö he juuri käydyissä kunnallisvaaleissa. Äänestäneiltä kysyttiin, minkä puolueen ehdokkaalle he antoivat äänensä. Lisäksi tiedusteltiin eri asiakysymysten merkitystä äänestyspäätöstä tehtäessä. Edelleen kartoitettiin, mistä lähteistä vastaajat olivat saaneet tietoa äänestyspäätöstensä tueksi. Vastaajat kertoivat myös rohkaisiko vaalien loppusuoralla palvelujen yksityistämisestä käyty keskustelu äänestämään.

Äänestämättä jättäneiltä puolestaan kysyttiin, missä määrin eri asiat vaikuttivat siihen, että he eivät käyneet äänestämässä. Kysyttiin myös, milloin he tekivät ratkaisun olla äänestämättä.

Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin, mitä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia he olivat nähneet ennen kunnallisvaaleja. Edelleen selvitettiin, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa he äänestivät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa sekä minkä puolueista tai ryhmittymistä he pakkotilanteessa valitsisivat. Taustamuuttujia ovat mm. vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, siviilisääty, talouden koko, peruskoulutus, ammatti- tai jatkokoulutus, ammattiryhmä, sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -mittarilla, talouden yhteenlasketut bruttovuositulot sekä useat aluemuuttujat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.