FSD2217 Nuorisobarometri 2006

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia?

Luettele

Kansainvälinen terrorismi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin paljon 1 97
Melko paljon 2 355
Keskimääräisesti 3 495
Melko vähän 4 644
Hyvin vähän 5 304
Ei osaa sanoa 6 5
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1900
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.38
keskihajonta 1.119

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.