FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Työkeskeinen, paljon vaativa, kovat tulospaineet

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 77
Kuvaa melko hyvin 2 202
Siltä väliltä 3 143
Kuvaa melko huonosti 4 49
Kuvaa erittäin huonosti 5 8
En osaa sanoa 9 5
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 484
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.46
keskihajonta 1.142

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.