FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö työpaikallanne miesten suosimista ja samalla naisten syrjintää seuraavissa tilanteissa:

Työnantajan järjestämään koulutukseen pääsyssä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 12
Ei 2 425
EOS 3 24
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 461
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 2.03
keskihajonta .279

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.