FSD2741 Kunta-alan työolobarometri 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Sukupuoli

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mies 1 127
Nainen 2 335
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 462
maksimi 2
minimi 1
keskiarvo 1.73
keskihajonta .447

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.