FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä asioissa olet hyvä? Luokitellut vastaukset

5. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Käsityöt/askartelu/piirtäminen 1 0
Lukeminen/kirjoittaminen 2 0
Läksyjen/tehtävien teko 3 0
Matikka/äidinkieli/englanti 4 0
Legoilla rakentaminen 5 0
Laulaminen/soittaminen 6 0
Pelaaminen/leikkiminen 7 0
Liikunta/urheilu 8 3
Kotityöt/auttaminen 9 3
Kaikki asiat/kaikessa 10 0
Muu 11 0
EOS 12 0
Itsestä huolehtiminen 13 0
SYSMISS 408
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 6
maksimi 9
minimi 8
keskiarvo 8.50
keskihajonta .548

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.