FSD3134 Lapsibarometri 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kertoisitko, mitä sinun mielestäsi kiusaaminen on? Luokitellut vastaukset

2. maininta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Haukkuminen/lällättely 1 37
Ärsyttäminen/häiritseminen 2 7
Ei oteta leikkiin mukaan 4 6
Fyysinen kiusaaminen/satuttaminen 5 32
Tavaroiden vieminen/rikkominen 6 7
Huono/paha asia/tuntuu pahalta 7 11
Muu 8 6
EOS 9 1
SYSMISS 307
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 107
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.84
keskihajonta 2.454

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.