FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kiinnostunut olit kuntavaaleissa…

Ehdokkaiden kampanjoinnista omassa kunnassasi?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
En lainkaan kiinnostunut 1 132
Vain vähän kiinnostunut 2 509
Jonkin verran kiinnostunut 3 748
Hyvin kiinnostunut 4 316
En osaa sanoa 5 6
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1711
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.74
keskihajonta .859

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.