FSD3268 Tampereen yliopistosta 2015-2016 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Berg, Leena (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Kurlin, Ari (Tampereen yliopisto. Työelämäpalvelut)
  • Markkola, Mikko (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)
  • Ollikainen, Jyrki (Tampereen yliopisto. Luonnontieteiden tiedekunta)
  • Tuomela, Jukka (Tampereen yliopisto. Yliopistopalvelut)

Asiasanat

akateeminen työvoima, korkeakouluopiskelu, korkeakoulututkinnot, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työhönsijoittuminen, työkokemus, työllistyminen, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitettiin vuosina 2015-2016 valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittumista erilaisilla työtilanteeseen, työhistoriaan ja työllistymiseen liittyvillä kysymyksillä. Kysely lähetettiin kandidaateille, jotka olivat valmistumisen jälkeisenä vuonna suorittaneet enintään kymmenen opintopistettä. Tällä on pyritty kohdistamaan kysely paremmin erityisesti työelämään siirtyneille kandidaateille. Kysely on toteutettu Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden toimeksiannosta.

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajien koulutus- ja tutkintotaustaa, esimerkiksi aiempia tutkintoja ja suunnitelmia maisterin tutkintoa koskien. Seuraavaksi kysyttiin kandidaattien työtilannetta valmistumisen jälkeen: montako kuukautta on ollut työttömänä tai työssä; millaista työtä on tehnyt ja mikä taho on ollut työnantajana. Kyselyssä tiedusteltiin myös kandidaattien työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä, kuten hakukanavia, eri taitojen ja kokemusten vaikutuksia työpaikan saamiseen sekä työllistymistä vaikeuttaneita asioita. Lopuksi kartoitettiin vielä vastaajien tyytyväisyyttä työhönsä ja Tampereen yliopiston opetustarjontaan, kandidaatin tutkinnon ja harjoittelujakson hyötyjä sekä yliopisto-opiskelun vaikutuksia erilaisiin työelämässä tarvittaviin hyödyllisiin taitoihin.

Aineistossa taustamuuttujina ovat tutkintovuosi, tutkinto, kandidaatin tutkinto, yksikkö, koulutusala, aloitusvuosi ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.