Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1837 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.
Selaa eurooppalaisia aineistoja CESSDAn aineistoluettelosta.

Tulevat aineistot

FSD3705 Fokusryhmähaastatteluja nuorten työttömyysturvan koulutukseen hakuvelvoitteesta 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-06-02
FSD3637 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2014 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-06-02
FSD3339 Liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden urapolut 2018-2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-06-01
FSD3638 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2015 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-31
FSD3756 ISSP 2022: perhe, työ ja sukupuoliroolit V: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-30
FSD3639 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2016 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-30
FSD3640 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2017 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-29
FSD3641 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2018 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-26
FSD3642 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2019 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-26
FSD3651 Rahapelaaminen Suomessa 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-25
FSD3643 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2020 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-25
FSD3672 Child-up: maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten haastattelut 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-05-22
FSD3782 Kansalaispulssi 4/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-19
FSD3773 Kansalaispulssi 3/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-19
FSD3696 Liikkuva nuorisotyö: työntekijöiden ja nuorten haastatteluja 2021-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-05-10
FSD3710 Tieteellisten seurojen jäsenkysely 2022 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-10
FSD3678 Terveys ja videopelaaminen: pelaajien haastattelut 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-05-10
FSD3749 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-10
FSD3687 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnantajakysely 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-05-08
FSD3601 Kansalaisturvallisuus 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-04-18
FSD3685 Terveys ja videopelaaminen: asiantuntijoiden haastattelut 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-04-14
FSD3727 Työolobarometri 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-04-12
FSD3604 Kuntouttavan työtoiminnan valmennuskeskustelut 2019-2020 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-03-29
FSD3597 Suomalaisten suojautuminen koronalta 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-29
FSD3717 Nuorisorikollisuus 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-28
FSD3726 Nuorten aikuisten kokemuksia sosiaalisen median käytön omaehtoisesta rajoittamisesta 2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-03-27
FSD3647 Opettajien ja ohjaajien ajatuksia sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta 2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-03-27
FSD3595 Eurooppalaiset tieteelliset seurat 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-23
FSD3757 Kansalaispulssi 1/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-22
FSD3758 Kansalaispulssi 2/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-22
FSD3612 Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa etäkouluaikana 2020 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-16
FSD3611 Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa 2020 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-16
FSD3596 Tieteelliset seurat Suomessa 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-03-15
FSD3723 Korona-aiheinen uutisointi Helsingin Sanomissa, Asahi Shimbunissa ja Dagens Nyheterissä 2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-02-20
FSD3719 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2020 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-10
FSD3754 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-10
FSD3524 Sinuiksi-palvelun kysymykset ja asiantuntijavastaukset 2014-2015 A Tooltip Kvalitatiivinen 2023-02-10
FSD3720 Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2021 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-10
FSD3580 Seurakuntien työntekijäkysely 2012 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-08
FSD3581 Seurakuntien työntekijäkysely 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-08
FSD3659 Brittiläiset pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-02-08
FSD3586 Seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvakysely 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-02-02
FSD3453 Liikettä toiselle asteelle: opettajaopiskelijoiden yksilöhaastattelut 2017-2018 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-01-31
FSD3663 Rokotepakkokysely 2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-30
FSD3437 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opiskelijahaastattelut 2015-2017 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-01-27
FSD3445 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opiskelijakyselyt, kehonkoostumus- ja liikemittaukset 2015-2017 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-27
FSD3452 Liikettä toiselle asteelle: henkilökunnan täydennyskoulutuskyselyt 2016-2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-27
FSD3446 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opettajakyselyt 2015-2017 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-27
FSD3594 Lasten ja huoltajien sosiaaliset verkostot Turun seudulla 2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-26
FSD3593 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2017 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-01-26