Advanced search: Studies

Operator

Showing 50 / 955

Display
sosiaalinen tuki ihmissuhteet sosiaaliset suhteet läheiset ystävät huolenpito tunteet hyvinvointi
hyvä elämä hyvinvointi elämänlaatu elinolot elintaso sosiaaliset suhteet ihmissuhteet poliittinen osallistuminen
psyykkinen kuormittavuus avuntarve sosiaaliset verkostot sosiaaliset suhteet läheiset luottamus hyvinvointi
psyykkinen kuormittavuus avuntarve sosiaaliset verkostot sosiaaliset suhteet läheiset luottamus hyvinvointi
sosiaaliset verkostot avuntarve ystävät luottamus huolenpito osallistuminen
erityinen tuki sosiaalinen tuki jaksaminen perhe-elämä sosiaalipalvelut
psyykkinen kuormittavuus tunteet tunne-elämä jaksaminen työn kuormittavuus
psyykkinen kuormittavuus tunteet tunne-elämä jaksaminen työn kuormittavuus
psyykkinen kuormittavuus tunteet tunne-elämä jaksaminen työn kuormittavuus
avunanto ystävät sosiaaliset verkostot ihmissuhteet huolenpito
avunanto ystävät sosiaaliset verkostot ihmissuhteet huolenpito
hyvinvointi elämänlaatu elinolot elintaso sosiaaliset suhteet ihmissuhteet poliittinen osallistuminen
ihmissuhteet sosiaaliset suhteet läheiset sosiaaliset verkostot tunteet hyvinvointi
sosiaalinen tuki elämänlaatu hyvinvointi sosiaaliset suhteet sosiaalipalvelut osallistuminen luottamus elintavat
tasa-arvo sosiaaliset suhteet sosiaalipalvelut osallistuminen luottamus elämänlaatu elintavat
sosiaaliset suhteet tyytyväisyys elämänodotukset ihmissuhteet parisuhde elintavat
sosiaalinen tuki hyvinvointi sosiaaliset suhteet sosiaalipalvelut osallistuminen luottamus elintavat
sosiaalinen tuki tunteet henkinen hyvinvointi yhteisöllisyys sosiaalinen käyttäytyminen elämänhallinta parisuhde
tasa-arvo hyvinvointi sosiaalinen kerrostuneisuus sosiaaliturva elintaso tyytyväisyys
sosiaalinen tuki elämänhallinta hyvinvointi sosiaaliset suhteet sosiaalipalvelut osallistuminen luottamus elämänlaatu
luottamus poliittinen osallistuminen elämä tyytyväisyys tunteet
perhe-elämä parisuhde huolenpito harrastukset elämänhallinta elämänlaatu
ystävät tyytyväisyys perhe-elämä hyvinvointi harrastukset
jaksaminen huolenpito omaishoidon tuki
avuntarve sosiaaliset verkostot järjestötoiminta jaksaminen
ihmissuhteet parisuhde perhe-elämä tunteet
sosiaaliset suhteet ystävät luottamus perhe-elämä
pahoinpitely parisuhde perhe-elämä ihmissuhteet
sosiaalinen tuki hyvinvointi elintavat harrastukset
sosiaalinen tuki elämänhallinta hyvinvointi sosiaaliset suhteet sosiaalipalvelut osallistuminen luottamus
tasa-arvo sosiaalinen media työn kuormittavuus osallistuminen
tasa-arvo sosiaalinen tuki perhe-elämä
elintavat avuntarve sosiaalipalvelut
sosiaaliset suhteet huolenpito avuntarve
rakkaus eroaminen (ihmissuhteet) parisuhde tunteet rakkaussuhde
sosiaalinen tuki perhe-elämä parisuhde hyvinvointi
hyvinvointi elämänlaatu ilo
perhe-elämä sosiaaliset suhteet harrastukset ystävät
läheiset avuntarve sosiaalipalvelut
sosiaaliset verkostot ihmissuhteet elintavat
sosiaalinen tuki tyytyväisyys parisuhde henkinen hyvinvointi hyvinvointi elämänlaatu
luottamus poliittinen osallistuminen tyytyväisyys hyvinvointi sosiaalinen pääoma sosiaaliset suhteet sosiaaliset verkostot perhe-elämä
tasa-arvo jaksaminen rekisteröity parisuhde
elämänhallinta hyvinvointi ihmissuhteet sosiaaliturva tyytyväisyys
elämänhallinta hyvinvointi ihmissuhteet sosiaaliturva tyytyväisyys
elinolot elämänhallinta hyvinvointi ihmissuhteet sosiaalitoimistot sosiaaliturva
elinolot elämänhallinta hyvinvointi ihmissuhteet sosiaalitoimistot sosiaaliturva
elintavat hyvinvointi läheiset
elintavat sosiaalipalvelut avuntarve
sosiaalipalvelut elintavat avuntarve
Display