Suomalaisten arvot ja arkielämä

Kuvaus

Suomalaisten arvot ja arkielämä -sarja koostuu vertailukelpoisin menetelmin kerätyistä tutkimusaineistoista, joiden avulla voidaan muodostaa suomalaista arvomaailmaa ja sen muutoksia tarkasteleva pitkä aikasarja. Tutkimushanke käynnistyi Martti Puohiniemen väitöskirjatyöstä 1990-1995. Aineistosarjan perustana on Shalom H. Schwartzin arvoteoria ja sarjan aineistot sisältävät Schwartzin Value Survey -arvomittarin (SVS).

Arvomittarin lisäksi aineistoissa on kartoitettu vaihtelevin, ajankohtaisin teemoin esimerkiksi suomalaisten kulutuskäyttäytymistä, mediankäyttöä, harrastuksia, vapaa-aikaa, työmotivaatioita, suhtautumista mainontaan, ruokailutapoja, ympäristöasioita, digitalisaation etenemistä, viihde-elektroniikan, internetin ja matkapuhelinten käyttöä sekä kansainvälistymistä. Aineistojen avulla voidaan yhdistää suomalaisten arvot ja arvomuutokset sekä yhteiskunnallisiin trendeihin että arkielämän ilmiöihin ja kulutuskäyttäytymiseen. Tutkimuksia ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Koneen säätiö ja Limor Oy. Aineistot on pääosin kerännyt TNS Gallup (nykyisin Kantar TNS). Tietoarkistoon on tallennettu aineistoja vuodesta 1991.