Sarjat

Yhteensä 87 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 1380
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 16
Amisbarometrit 4
Childcare 6
Diakoniabarometrit 9
ESS (European Social Survey) 15
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 52
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 31
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 11
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 13
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 54
Energia-asenteet 7
Gallup Ecclesiastica 9
Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 5
Hyvinvointitutkimukset 8
Hyvä vapaa-aika 7
ISSP (International Social Survey Programme) 38
Itä-Suomen nuorisopuntarit 5
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 30
Julkisen alan työhyvinvointi 4
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 24
Kandipalaute 7
Kansalaismielipide 3
Kansalaispulssi 37
Kansalaisturvallisuus 4
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 12
Kaupunkipalvelututkimukset 18
Kehitysyhteistyötutkimukset 30
Kielibarometrit 6
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Kirkkomonitorit 6
Kirkosta eroamisen syyt 8
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 12
Koulun hyvinvointiprofiili 96
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 5
Kunnallisalan ilmapuntarit 70
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 94
Lapsesta aikuiseksi 58
Lapsibarometri 4
Lapsiuhritutkimukset 6
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 7
Lasten kuritusväkivalta 12
Lasten mediabarometrit 7
Liikuntatutkimukset 6
Maaseutubarometrit 23
Mökkibarometrit 7
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 20