Ajallinen kattavuus viittaa ajanjaksoon, jota aineiston tiedot käsittelevät. Se on usein sama kuin keruuajankohta, mutta se voi olla myös eri ajanjakso, esim. muisteluaineistot.