Läheissuhteiden rajaaminen mielenterveys- ja päihdeomaisten selviytymiskeinona

Teen sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää mielenterveysomaisten selviytymiskeinoja ja tuen tarvetta. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat kokemukset läheissuhteiden rajaamisesta selviytymiskeinona. Kirjoituksia toivotaan 18-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä, joiden läheisellä on mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvä haaste, joka on herättänyt ajatuksia tai keskusteluja suhteen rajaamisesta. Suhteen rajaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä mitä tahansa rajanvetoa suhteeseen, mitä olet joutunut tekemään esimerkiksi oman hyvinvoinnin takaamiseksi. Kaikki ajatukset aiheen ympäriltä kiinnostavat! Kirjoita vapaamuotoinen teksti kokemuksistasi. Tekstin pituutta ja muotoa ei ole määritelty etukäteen. Voit kertoa kokemuksistasi ja kuvata esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Miten läheisen mielenterveysongelma tai riippuvuus on vaikuttanut elämääsi?
  • Onko sinua kehotettu rajaamaan suhdetta läheiseesi?
  • Miten olet selviytynyt tilanteessa? Millaista apua ja tukea olisit kaivannut muilta ihmisiltä tai palvelujärjestelmältä ja yhteiskunnalta?
  • Millä tavoin olet yrittänyt suojata itseäsi tai rajata läheisen ongelmia elämästäsi?
  • Millä tavoin rajaaminen on näkynyt omassa elämässäsi (tunteet, oma hyvinvointi)?
  • Onko rajaaminen ollut helppoa vai vaikeaa? Millaisia tunteita ja ajatuksia rajaamiseen on liittynyt?
  • Onko läheissuhteen rajaaminen synnyttänyt konflikteja suhteisiin?
  • Millä tavoin läheissuhteen rajaaminen on tukenut omaa jaksamistasi? Kirjoituksen lähettämisen yhteydessä sinulta kysytään taustatietona sukupuoli ja ikäryhmä. Kirjoituksestasi voidaan julkaista otteita tutkimuksissa ja opinnäytteissä. Ethän kerro nimiä tai yksityiskohtaisia tietoja itsestäsi, asuinpaikastasi tai muista yksityisistä henkilöistä, jos niiden perusteella voi paljastua sinun tai jonkun muun henkilöllisyys. Kirjoitukset kerätään Tietoarkiston ylläpitämällä Penna-alustalla (ks. tietosuojaseloste). Tietoarkisto siirtää kirjoitukset keruun päätyttyä yhteisrekisterinpitäjänä toimivalle tutkijalle (ks. tietosuojailmoitus). Kirjoituksesi arkistoidaan pysyvästi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää käyttöä varten, jos annat siihen luvan lomakkeen lopussa. Ennen vastaamistasi tutustu Pennan käyttöohjeisiin. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit peruuttaa osallistumisesi keruun voimassaoloaikana käyttämällä kirjoituksen lähettämisen yhteydessä saamaasi yksilöllistä linkkiä. Palaa kirjoitukseesi ja valitse 'Peru osallistuminen ja poista vastaus'. Vahvistettuasi valintasi kirjoituksesi ja antamasi taustatiedot poistuvat Pennasta kokonaan. Mikäli kirjoittaminen herättää muistoja, hankalia tunteita tai haluat keskustella tilanteestasi, voit ottaa yhteyttä Pirkanmaan FinFamiin: Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami Ry Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Joel Kallio Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Joel.kallio@tuni.fi Tutkimuksen ohjaajana toimii: Professori Marita Husso Tampereen yliopisto

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Sukupuoli
Ikäryhmä
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn kirjoituskeruussa Tietoarkistossa. *
Arkistointilupa *

Painamalla Lähetä-painiketta osallistut yllä kuvattuun tutkimukseen. Tietoarkisto siirtää kaikki kirjoitukset keruun tutkijalle ja säilyttää itse kopiot vain arkistoitavista kirjoituksista. Halutessasi voit palata muokkaamaan lomaketta lähettämisen jälkeen keruun ollessa käynnissä.