Penna-palvelun käyttöohjeet aineistonkeruuseen osallistuvalle

Palvelukuvaus

Penna on Tietoarkiston esseetyyppisten kirjoitusaineistojen keruuseen tarkoitettu verkkoalusta. Pennalla kerätyt kirjoitukset arkistoidaan Tietoarkistoon, jos kirjoittajat antavat arkistointiin luvan ja kerätty aineisto on kooltaan riittävä jatkokäyttöä varten.

Tietoarkisto huolehtii palvelun teknisestä toteuttamisesta ja kirjoitusten säilyttämisestä aineistonkeruun järjestävien tutkijoiden puolesta aineistonkeruun aikana.

Osallistuminen aineistonkeruuseen

Ennen kuin päätät osallistua tutkimukseen, lue kirjoitusohje huolellisesti. Siitä saat tietoa muun muassa tutkimuksen taustoista, tarkoituksesta ja kirjoitukselta toivotusta sisällöstä ja näkökulmasta.

Keruuseen osallistutaan täyttämällä keruulomake, joka löytyy kirjoitusohjeen lopusta. Osana aineistonkeruuta sinulta kysytään muutamia taustatietoja, esimerkiksi ikä ja sukupuoli. Nämä tiedot liitetään osaksi kirjoitustasi. Varsinainen kirjoitus kirjoitetaan sille varattuun erilliseen tekstikenttään. Mikäli kirjoitukselle on enimmäispituus, varmista että kirjoituksesi mahtuu tekstikenttään.

Kirjoitusta ei voi lähettää liitetiedostona eikä Pennassa ole välitallennustoimintoa. Varminta on, että kirjoitat tekstin tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Word tai Notepad) ja kopioit valmiin tekstin Penna-palvelussa olevaan tekstikenttään. Huomaathan kuitenkin, että tekstinkäsittelyohjelmassa tekemäsi tyylimuotoilut (mm. lihavointi tai kursivointi) katoavat, kun kopioit kirjoittamasi tekstin Pennaan.

Kun olet lähettänyt kirjoituksesi, saat yksilöllisen linkin, jonka avulla voit palata tarkastelemaan ja muokkaamaan jo lähettämääsi kirjoitusta keruun voimassaoloaikana. Linkki on tarkoitettu vain sinun käyttöösi, älä jaa sitä muiden kanssa.

Voit peruuttaa osallistumisesi keruun voimassaoloaikana käyttämällä kirjoituksen lähettämisen yhteydessä saamaasi yksilöllistä linkkiä. Lomakkeen alareunassa on painike "Peru osallistuminen ja poista vastaus", jonka kautta voit perua osallistumisesi. Tällöin Pennasta poistuu kokonaan aiemmin kirjoittamasi teksti ja muut kirjoituksen yhteydessä antamasi vastaukset. Peruutusmahdollisuus toimii ainoastaan niin kauan kuin keruu on avoinna.

Kirjoituksia ei palauteta, eikä niistä ole mahdollista saada myöhemmin Pennasta tai Tietoarkistosta kopiota kirjoittajalle sähköisessä tai paperisessa muodossa. Mikäli haluat kopion kirjoituksesta omaan käyttöösi, säilytä alkuperäinen kirjoituksesi tekstitiedostona omalla tietokoneellasi.

Huoltoikkuna

Pennan huoltoikkuna on torstaisin kello 7–10. Emme takaa Pennan käytettävyyttä tänä aikana. Pyrimme tekemään tarvittavat huoltotoimenpiteet huoltoikkunan aikana, emmekä ilmoita palvelukatkoista erikseen. Huoltoikkunan ulkopuolisesta huoltokatkosta pyrimme tiedottamaan vähintään viikkoa ennen palvelukatkoa.

Käyttöoikeudet ja tietosuoja

Lähettäessäsi kirjoituksen aineistonkeruuseen annat luvan kirjoituksesi käyttöön keruuseen liittyvässä tutkimuksessa. Lisäksi voit antaa luvan siihen, että kirjoituksesi saa arkistoida TietoarkistoonAvautuu uuteen välilehteen ja luovuttaa kirjoituskutsussa mainittuihin jatkokäyttötarkoituksiin. Aineistonkeruuseen osallistumisesta tai kirjoitusten käytöstä ei makseta korvausta.

Kirjoitukset kerätään nimettöminä. Jos kirjoitat itsestäsi tai muista yksityisistä henkilöistä, älä käytä oikeita nimiä. Otteita kirjoituksista voidaan käyttää niitä käsittelevissä esityksissä ja julkaisuissa. Niihin voidaan sisällyttää antamasi taustatiedot.

Tietosuojasyistä palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Pennassa ole välitallennustoimintoa. Kirjoitusten lähettäjien tietokoneiden IP-osoitteita ei tallenneta kirjoitusten yhteyteen.

Kirjoituksissa mahdollisesti ilmenevien henkilötietojen käsittelystä vastaavat keruun toteuttava tutkija ja Tietoarkisto yhdessä (yhteisrekisterinpitäjyys). Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainAvautuu uuteen välilehteen mukaisesti akateemisen ja kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. Tietoarkisto voi tarvittaessa muokata arkistoitavia kirjoituksia tietosuojavaatimusten ja muiden laillisten vaatimusten täyttämiseksi.

Muuta tietoa

Mikäli tietokoneesi on yhteiskäytössä tai käytät julkista (esimerkiksi kirjaston) tietokonetta, ja haluat varmistaa, että kukaan muu koneen käyttäjä ei pääse näkemään kirjoitustasi, tyhjennä selaimen sivuhistoria ja välimuisti. Jos olet kopioinut yksilöllisen linkkisi kopiointi-toiminnolla leikepöydälle yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, on linkki hyvä pyyhkiä pois. Tämä on mahdollista esimerkiksi kopioimalla toinen teksti leikepöydälle yksilöllisen linkin sijaan. Joissain tilanteissa Print Screen –napin painaminen ylikirjoittaa leikepöydän tiedot.

Kirjoitusaineistot suojataan Tietoarkiston normaalien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Tietoarkiston verkkosivuston käyttäjätietojen käsittelystä voit lukea lisää tietosuojaselosteestaAvautuu uuteen välilehteen.

Tuettuja selaimia ovat:

  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • IE 9 ja uudemmat versiot
  • Opera
  • Safari (vain osittain)

Lisätietoja

Asiakaskäyttöliittymää koskevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä Tietoarkiston asiakaspalveluun.
sähköposti: asiakaspalvelu.fsd at tuni.fi
puh. +358 40 190 1442

Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta, johon olet osallistumassa, ole yhteydessä aineistoa kerääviin tutkijoihin. Tutkijoiden yhteystiedot löydät aineistonkeruuta koskevasta kuvauksesta.

Penna-projekti syksyllä 2016

Penna-sovellus kehitettiin syyslukukauden 2016 aikana tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden projektityönä. Ensimmäinen versio valmistui tammikuussa 2017.

Projektissa kehittäjinä toimivat Enna Raerinne, Valtteri Simola, Juho Sipola, Juho Torkkeli ja Timo Tuulio sekä projektipäällikköinä Jukka Ala-Fossi ja Sirkku Seitamäki. Tietoarkistolta projektiin osallistuivat Matti Heinonen ja Jarkko Päivärinta.