FSD0153 World Values Survey 1996: Suomen aineisto

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup

Keywords

arvot, elämäntapa, jäsenyys, kasvatus, kotikasvatus, perhe, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, tyytyväisyys, äänestäminen

Abstract

Aineisto on World Values Survey -tutkimuksen Suomen kolmannen aallon aineisto. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä elämänalueita he pitävät elämässään tärkeinä, ovatko he tyytyväisiä elämäänsä ja kotitaloutensa taloudelliseen tilaan sekä millainen heidän terveydentilansa on. Lastenkasvatukseen liittyen on selvitetty mitä ominaisuuksia vastaajien mielestä lapsissa pitäisi rohkaista ja mitä lasten tulisi oppia kotoaan. Vastaajien jäsenyyttä eri järjestöissä ja yhdistyksissä tutkittiin, samoin tutkittiin vastaajien elämänodotuksia ja kokemuksia elämänhallinnasta. Ennakkoluuloja kartoitettiin kysymällä keitä vastaaja ei haluaisi naapurikseen. Vastaajilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään ihanteellisesta lapsilukumäärästä ja naisen asemasta. Politiikkaan liittyen tutkittiin vastaajien poliittisia asenteita, suhtautumista poliittisen järjestelmämme toimintaan, hallituksen velvollisuuksiin sekä korruption ja lahjonnan laajuuteen maassamme. Lisäksi tutkittiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä puoluetta ei äänestäisi missään nimessä. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he työssä ja montako tuntia he työskentelevät viikossa sekä miten heidän perheellään meni taloudellisesti edellisenä vuonna. Taustamuuttujia olivat mm. siviilisääty, lasten lukumäärä, sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, perheen tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.