FSD1003 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: puolueiden imagot, järjestöjen jäsenyys, kiinnostuneisuus politiikasta, äänestämisen kannalta tärkeät tietolähteet, äänestäminen vuoden 1975 eduskuntavaaleissa, äänestysvarmuus, puoluevaihtoehdot, tyytyväisyys hallitukseen, uuden hallituksen muodostaminen, puolueita ja politiikkaa koskevat mielipiteet, yleinen taloudellinen tilanne, tulopoliittinen ratkaisu, väestön huolenaiheet, valtiovallan ja kuntien toiminta, puoluejärjestelmää koskevat mielipiteet, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat, näytteen sosiaalinen rakenne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.