FSD1006 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1979

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: äänestyskäyttäytyminen, puoluekanta, äänestäminen eduskuntavaaleissa, puolueen ja ehdokkaan valitsemisen vaikeus, huolenaiheet, perheen taloudellinen asema, käsitykset yleisestä taloudellisesta tilanteesta, työllisyydestä ja hallituksesta, suhtautuminen politiikkaan, puolueita koskevat mielipiteet, keskitetyn tulopoliittisen sopimuksen arviointi, mielipiteet verotuksesta, energiapolitiikasta ja luonnonsuojelusta, kunnallisvaalit, kehittämistä kaipaavat asiat asuinkunnassa, jäsenyys järjestöissä, näytteen sosiaalinen rakenne, haastattelutilanteeseeen liittyvät muuttujat.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.