FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, taloudellista tilannetta koskevat odotukset, kiireisimmät uudistukset, poliittisen elämän muutokset viimeksi kuluneen vuoden aikana, tyytyväisyys hallituksen toimintaan, arvosanat nykyisen hallituksen toiminnalle, kiinnostus politiikkaan, poliittinen vieraantuminen, oikeisto - vasemmisto -ulottuvuus politiikassa, hallituskombinaatiot ja pääministeripuolue, puolueiden imagot, äänestyskäyttäytymisen pysyvyys valitsijamiesvaalista 1982, hallitukseen toivottavat puolueet, mielipiteet taloudellisista väärinkäytöksistä, puoluekannatus, haastattelutilanteeseen liittyvät muuttujat, näytteen sosiaalinen rakenne.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.