FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Aineiston muuttujat kuvaavat seuraavia asioita: väestön huolenaiheet, perheen taloudellinen asema, tyytyväisyys hallituksen toimintaan, mielipiteet tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta, kiinnostus politiikkaan, vieraantuneisuus politiikasta, puolueen periaatteellisuus ja tulevaisuusorientoituminen, vasemmisto - oikeisto -ulottuvuus, puoluekannan määrittyminen ja vaihtaminen, äänestäminen kunnallisvaaleissa 1984, saman puolueen uudelleen äänestäminen, näytteen sosiaalinen rakenne, haastattelutilanteeseeen liittyvät muuttujat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.