FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen Gallup
  • Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin laitos

Keywords

eduskuntavaalit, kunnallisvaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, presidentinvaalit, puolueiden kannatus, vaalit, äänestäminen

Abstract

Haastateltuja pyydettiin nimeämään asioita, joista he olivat haastatteluajankohtana huolissaan, heiltä kysyttiin kiinnostusta politiikkaan, käsitystä omasta sijoittumisestaan poliittisella kentällä vasemmisto-oikeisto. Heitä pyydettiin sijoittamaan myös presidentinvaaliehdokkaat vasemmisto-oikeisto-mittarille. Haastateltuja pyydettiin kertomaan äänestyskäyttäytymisestään presidentinvaaleissa, valitsijamiesvaaleissa, kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Heiltä tiedusteltiin myös mielipiteitä presidentin vaalitavasta ja presidentinvaaliehdokkaista, puolueista, puolueiden puheenjohtajista, hallituspohjasta ja arvioita hallituksen toiminnasta. Haastateltujen mielipiteitä kysyttiin myös kunnallispolitiikasta, aluepolitiikasta, yritysjohdon ja yritysten henkilöstön yhteistyöstä, verotuksesta ja muutamista muista yhteiskunnallisista asioista. Taustatietoina haastatelluilta kerättiin tietoja mm. kuulumisesta ammatillisiin yhdistyksiin, puolueiden jäsenyyttä, ammattia, kokemuksia työttömyydestä, perhesuhteita, koulutusta, äidinkieltä, tuloryhmää, ikää, paikkakuntaa ja vaalipiiriä. Puoluekantaa ja äänestämistä presidentinvaaleissa tiedusteltiin siten, että vastaajan puoluekanta ei tullut haastattelijan tietoon.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.