FSD1022 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: puoluejäsenet

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto)

Keywords

demokratia, edustuksellinen demokratia, julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallisvaalit, kunnanvaltuustot, kunnat, luottamustoimet, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, poliittiset asenteet, puolueet, vaikuttaminen

Abstract

Tutkimuksessa vertailtiin Suomen seitsemän suurimman puolueen jäseniä kunnallisvaalien 1996 ehdokkaisiin, vaalien valitsijoihin ja valtuutettuihin. Puolueiden jäseniltä kysyttiin puolueeseen liittymisvuotta ja syitä liittymiseen. Aineistosta löytyy tietoa myös jäsenten aktiivisuudesta puolueessa ja kiinnostusta luottamustehtäviin. Lisäksi vastaajille esitettiin toisaalta kunnallispolitiikkaa toisaalta politiikkaa yleensä koskevia väitteitä. Heitä pyydettiin myös arvioimaan miten paljon kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä arvostetaan, missä määrin he katsovat olevansa taustaryhmänsä puolestapuhujia puolueessaan ja miten tärkeää heidän mielestään on, että kunnanvaltuusto vastaa koostumukseltaan kunnan äänioikeutettua väestöä. Tutkimuksessa lueteltiin joukko kunnan tehtäviä ja palveluita, joiden nykytilaa ja kehittämistarpeita vastaajia pyydettiin arvoimaan. Lisäksi puolueiden jäsenet arvoivat keinoja, joilla kunnallista demokratiaa ja palvelutuotantoa sekä päätöksenteon tehokkuutta voitaisiin kehittää. Vastaajilta kysyttiin, kenellä heidän mielestään kotikunnassaan on tosiasiallista vaikutusvaltaa, kuinka aktiivisena puoluejäsenenä he pitävät itseään ja kuinka aktiivisesti heidän oma paikallisyhdistyksenä toimii. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat sukupuoli, ikä, ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja työnantajan tyyppi sekä kotikunta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.