FSD1025 Ulkomaanuutistutkimus 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nordenstreng, Kaarle (Tampereen yliopisto)
  • Pietiläinen, Jukka (Tampereen yliopisto)

Keywords

kansainvälinen viestintä, ulkomaat, uutiset, uutisvälitys

Abstract

Tutkimusaineisto on Suomen osuus kansainvälisestä ulkomaanuutistutkimuksesta. Aineistoon valittiin sanomalehtien, television ja radion jutut, jotka liittyivät jollakin tavoin ulkomaihin. Mukana ovat niin uutiset ulkomaan tapahtumista kuin uutiset Suomen tapahtumista, joihin ulkomaat tai ulkomaalaiset liittyvät. Tutkituista sanomalehdistä (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Hufvudstadsbladet, Savon Sanomat ja Kansan Uutiset) mukaan otettiin koko aineisto erilaisia luetteloita, sarjakuvia ja mainoksia lukuunottamatta. Television ja radion aineistosta (Radio Suomi, TV1:n pääuutiset ja MTV3:n Kymmenen uutiset) mukana oli ainoastaan varsinaisessa uutislähetyksessä ollut aineisto. Aineisto koodattiin kansainvälisen tutkimuksen koodausohjeiden mukaisesti. Uutisista tutkittiin mm. uutisten tyyppiä, laajuutta, uutislähteitä, uutisaiheita, uutisissa esiintyviä toimijoita, kirjeenvaihtajan sukupuolta, uutisten maantieteellistä levinneisyyttä ja sanomalehtiuutisten osalta lisäksi sitä, missä lehden osassa uutinen esiintyi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.