FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Stevenson, Robert (University of North Carolina at Chapel Hill)

Keywords

kansainvälinen viestintä, ulkomaat, uutiset, uutisvälitys

Abstract

Vuoden 1995 kansainvälisessä uutisvirtatutkimuksessa oli mukana uutisjuttuja 46 maasta. Joidenkin maiden aineistot kattavat ulkomaanuutiset hyvin, toiset käsittävät ainoastaan osan tai ne ovat muuten hyvin suppeita. Laajoja aineistoja on Saksasta, Iso-Britanniasta, Libanonista, Suomesta ja Japanista. Tutkittujen välineiden (sanomalehdet, radio-/TV-uutiset) määrä vaihtelee Saksan kymmenestä monien maiden yhteen. Useimpien maiden aineiston pääosa muodostuu tärkeimpien sanomalehtien uutisista. Aineiston keräämiseen on osallistunut useita koodaajia, eikä eri maiden välisiä reliabiliteettitestejä ole tehty. Aineisto koodattiin kansainvälisen tutkimuksen koodausohjeiden mukaisesti.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.