FSD1043 Europarlamenttivaalien 1999 seuranta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto)
  • Suomen Gallup

Keywords

europarlamenttivaalit, mainonta, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Europarlamenttivaalitutkimuksessa tutkittiin vaalimainontaa, vastaajien äänestyskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia syitä. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vaalimainontaan liittyen kysyttiin, oliko vastaaja nähnyt vaalimainoksia. Mikäli vastaaja oli nähnyt vaalimainoksia, häntä pyydettiin arvioimaan niitä. Vastaajilta kysyttiin myös, olivatko he käyneet äänestämässä ja minkä puolueen ehdokasta olivat äänestäneet europarlamenttivaaleissa ja edellisissä eduskuntavaaleissa. Lisäksi tiedusteltiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi tutkimuksen tekohetkellä ja missä vaiheessa vastaaja oli tehnyt äänestyspäätöksensä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat vastaajan tekemään valintaan europarlamenttivaaleissa ja miten tärkeitä tietyt asiakysymykset olivat vastaajan tehdessä äänestyspäätöstä sekä vaikuttiko äänestyspäätökseen enemmän ehdokkaan puolue vai ehdokas itse. Vastaajilta tiedusteltiin, mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, miksi he eivät olleet käyneet äänestämässä. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, ikä, siviilisääty, äidinkieli, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, ammattiyhdistysjäsenyys, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka, äänestäminen vaaleissa 1996 ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1998 elokuussa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.