FSD1053 EVAn EU-asennetutkimus 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

EMU, Euroopan integraatio, Euroopan talous- ja rahaliitto, Euroopan unioni, Itä-Eurooppa, asenteet, jäsenyys, kansainväliset suhteet, laajeneminen, puheenjohtajuus, rahapolitiikka, taloudellinen integraatio, tiedonlähteet, turvallisuuspolitiikka, vaikutukset

Abstract

Tutkimus on yhdeksäs EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tämän tutkimuksen painopisteinä ovat Euroopan unionin tulevaisuus ja Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU). Vastaajalta kysyttiin, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, millainen vaikutus Suomen EU-jäsenyydellä on hänen mielestään ollut erilaisiin asioihin maassamme, mitä Suomen tulisi tehdä puheenjohtajuuskauden aikana ja mitä seurauksia EUn mahdollisella laajentumisella Itä- ja Keski-Eurooppaan saattaa olla. Vastaajan näkemyksiä EMUsta kartoitettiin pyytämällä häntä arvioimaan erilaisia väittämiä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin, miten hän suhtautuu Suomen EMU-jäsenyyteen, kuinka todennäköisenä hän pitää Suomen liittymistä EMUun ensimmäisten joukossa ja kuinka luotettavina EMU-jäsenyyttä koskevan tiedon lähteinä hän eri tahoja pitää. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.