FSD1062 Energia-asennetutkimus 1983

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hoikka, Paavo (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)
  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)
  • Pehkonen, Juhani (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Keywords

asenteet, energia, energiantuotanto, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, mielipiteet, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on ensimmäinen osa laajaa energia-asennetutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energian tuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta ja tuotantovarmuutta. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.