FSD1067 Energia-asennetutkimus 1988

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Tampereen yliopisto. Kunnallistieteiden keskus)

Keywords

asenteet, energia, energiantuotanto, energiapolitiikka, kivihiili, maakaasu, mielipiteet, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, ympäristökysymykset

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Vastaajien erilaisia energia-asioita koskevia käsityksiä, kannanottoja, mielipiteitä, uskomuksia, arvostuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä useita energian tuotantoon liittyviä väitteitä. Vastaajilta kysyttiin myös mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi kehittää ja miten tärkeinä hän pitää erilaisia energian tuotantoon liittyviä tekijöitä kuten hintaa, saasteettomuutta, saatavuutta, kotimaisuutta, turvallisuutta ja tuotantovarmuutta. Lisäksi kartoitettiin vastaajien käsitystä energia-alan eri yhtiöistä. Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, lääni, ammatti, koulutus ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.