FSD1079 EVAn kansallinen asennetutkimus 1984

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

arvot, asenteet, hyvinvointi, järjestötoiminta, kansalaistottelemattomuus, kansallinen identiteetti, talouskasvu, teknologia, vallankäyttö, vieraantuminen, ympäristönsuojelu

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina olivat hyvinvointi, elintaso ja taloudellinen kasvu, tiede ja teknologia, ydinvoima, ympäristönsuojelu ja vaihtoehtoliikkeet, sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema sekä eri lähteistä saadun tiedon luotettavuus. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asennoitumista politiikkaan.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan sekä arvioita eri vaikuttajien määräysvallasta ja eri vaikutuskeinojen hyväksyttävyydestä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, lapset, asuinpaikkakunta, asuinseutu, lääni, jossa asuu, ammattiryhmä, perus- ja ammatillinen koulutus, kuuluminen ammattijärjestöön, sektori, jolla toimii, toimiala, jolla työskentelee, esimiesasema, bruttokuukausitulot, puolue, jota äänesti viime eduskuntavaaleissa, puolue, jota äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt sekä yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.