FSD1097 Tampereen yliopistosta 1998 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hankala, Pirjo (Tampereen yliopisto. Suunnittelutoimisto)
  • Mäkinen, Jukka (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)
  • Palmroos, Pirjo (Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut)

Keywords

akateeminen työvoima, tutkinnon suorittaneet, työhönsijoittuminen, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen yliopistossa vuonna 1998 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyystilannetta vuoden kuluttua valmistumisesta. Tampereen yliopiston rekrytointipalvelut, suunnitteluyksikkö ja opintotoimisto ovat seuranneet vastavalmistuneiden työllistymistä säännöllisesti vuodesta 1994 alkaen nk. sijoittumisseurantatutkimuksilla. Aineistossa on useita nykyiseen työtilanteeseen, työnantajaan ja työnhakuun liittyviä kysymyksiä. Vastaajalta kysyttiin, onko hän tällä töissä, montako kuukautta hän on ollut töissä valmistumisensa jälkeen, onko hän ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen ja onko hän opiskeluaikanaan ollut opiskelualaan liittyvässä työssä. Työssäolevilta kysyttiin lisäksi nykyisen työnantajan toimialaa ja työtehtävän vaatimustason ja koulutuksen vastaavuutta. Lisäksi kysyttiin tärkeintä työnhakukanavaa, työpaikan saamiseen vaikuttavia tekijöitä ja minkälaisia työelämävalmiuksia työnantajat arvostavat.

Taustamuuttujina ovat koulutusala, tutkinto, tiedekunta, tutkinnon aloitusvuosi luokiteltuna, sukupuoli ja lääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.