FSD1105 Kunnallisalan ilmapuntari 2000: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanvaltuutetut, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, vaikuttaminen, yksityistäminen

Abstract

Kunnallisalan ilmapuntarissa selvitettiin mm. kuntalaisten käsityksiä vaikutusmahdollisuuksistaan ja joistakin niiden parantamiskeinoista, soveliaasta korkeiden viranhaltijoiden valintatavasta ja virkakaudesta ja puolueiden ja poliitikkojen merkityksestä kunnallishallinnossa. Lisäksi tutkittiin kuntalaisten omaa halukkuutta osallistua yhteiskunnallisiin tehtäviin pyydettäessä.

Kuntalaisilta tiedusteltiin kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta usean eri kysymyksen avulla. Samoin kysyttiin vastaajan käsitystä kunnan hallinnon ja palveluiden riittävyydestä tai riittämättömyydestä.

Kyselyssä selvitettiin ominaisuuksia, joita kuntalaiset mielellään näkisivät omassa valtuutetussaan. Vielä tutkittiin, millainen kuva kuntalaisilla on suomalaisista kunnista ja mm. kunnanhallinnosta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Suhtautumista kuntaliitoksiin ja kuntajakoon selvitettiin myös.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus ja onko vastaaja kotitalouden eniten ansaitseva (päähenkilö), kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, kotitalouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, vastaajan ammattiryhmä, työelämään osallistuminen sekä entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, ja äänestyskäyttäytymisen osoittama puoluekanta sekä paikkakuntatyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.