FSD1107 Gallup Ecclesiastica 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

evankelis-luterilainen kirkko, hautausmaat, jumalakäsitykset, jäsenyys, kirkko (instituutio), kirkolliset toimitukset, kirkosta eroaminen, kuolemanjälkeinen elämä, seurakunnat, seurakuntatyö, syyt, toiminta, uskonnolliset tilaisuudet, uskonnonvapaus, uskonto, ylläpito

Abstract

Aineisto sisältää kysymyksiä uskonnosta ja kirkosta. Vastaajalta tiedusteltiin kuuluuko hän kirkkoon, ja jos kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkoon niin oliko koskaan ajatellut eroamista. Lisäksi kysyttiin kuinka usein hän osallistuu erilaisiin seurakunnallisiin toimituksiin kuten esimerkiksi jumalanpalvelukseen, ehtoolliselle, kirkkokonserttiin, seuroihin tai seurakuntaretkille ja kuinka usein hän rukoilee, lukee Raamattua/kristillistä lehteä tai seuraa hengellisiä ohjelmia televisiosta tai radiosta. Vastaajalta kysyttiin myös uskooko hän Jumalan olemassaoloon ja missä määrin hän uskoo Raamatussa kerrottuihin ihmeisiin ja eräisiin muihin kirkon opetuksiin. Lisäksi kysyttiin vastaajien mielipidettä jumalanpalvelusuudistuksesta, uskonnonvapaudesta Suomessa ja siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan kuinka tärkeinä hän pitää erilaisia kirkkoon kuulumisen syitä omalla kohdallaan ja kenen tulisi vastata hautausmaiden ylläpidosta Suomessa. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja viimeisen vuoden aikana joutunut uskonnollisten uhkausten, vaatimusten tai pakotteiden kohteeksi tai kokenut syrjintää uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Lopuksi vastaajalle lueteltiin useita Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja sen seurakunnille kuuluvia tehtäviä ja pyydettiin arvioimaan kuinka kirkko ja seurakunnat ovat nämä tehtävät suorittaneet. Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, tuloluokasta, asuinläänistä ja paikkakuntatyypistä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.