FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989 - 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ahonen, Timo (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)
  • Laitinen, Ahti (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)
  • Niskanen, Hannu (Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta)

Keywords

kantelut, luotettavuus, muutoksenhaku, purkaminen, tuomioistuimet, tuomiot, tuomiovirheet, ylimääräinen muutoksenhaku

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin ylimääräistä muutoksenhakua koskevista hakemuksista ilmenevää tuomioistuimia kohtaan tunnettua epäluottamusta ja sen suuruutta ja rakennetta. Muuttujina olivat asiatyyppi, johon muutosta haettiin ja hakijan asema sekä rikos- että siviiliasian tyypit. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mikä oli muutoksenhaun kohteena ollut ratkaisu sekä mikä oli rikosratkaisun pääsisältö. Muuttujina olivat lisäksi muutoksenhaun lopputulos sekä millä perusteella muutoksenhaku oli ensisijaisesti tehty. Taustamuuttujina olivat hakemuksen vuosi sekä oliko hakija viranomainen vai siviili.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.