FSD1111 Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Söderling, Ismo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Keywords

asenteet, ennakkoluulot, maahanmuutto, pakolaiset, suvaitsevaisuus, ulkomaalaiset, yleinen mielipide

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin ihmisten asenteita maahanmuuttoa kohtaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan Suomessa asuvien pakolaisten ja ulkomaalaisten määrää sekä nimeämään kolme suurinta pakolaisryhmää Suomessa. Vastaajat arvioivat myös kuinka paljon suomalaisia ja ulkomaalaisia he olettavat ja toivovat olevan vuonna 2030. Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisiin väittämiin, jotka koskivat mm. seuraavia aiheita: suomalainen yhteiskunta, ulkomaalaisten maahanmuutto Suomeen ja sen syyt, suhtautuminen ulkomaalaisiin, maahanmuuttajien kulttuurien säilyttäminen, työllisyys ja ulkomaalaiset, maahanmuutto ja talous, oma kansallisidentiteetti ja hyvinvointi, halu lisätä tai vähentää menoja veroista kustannettavista asioista, EU ja Suomi, tärkeät yhteiskunnalliset tavoitteet, uskonnollisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä perheen sukupolvien välinen avunanto.

Vastaajilta kysyttiin myös heidän suhtautumistaan eri ulkomaalaisryhmien sekä eri maiden kansalaisten muuttoon Suomeen sekä mitä seurauksia he ajattelevat olevan ulkomaalaisten maahanmuutosta. Vastaajilta tiedusteltiin, aikovatko he muuttaa, ja jos aikovat muuttaa niin miksi ja minne. Lisäksi kysyttiin, että jos kaksi yhtä pätevää henkilöä hakee työtä, kumman pitäisi saada työ ja kumpi työn saa, kun henkilöt ovat hetero- tai homoseksuaali, mies tai nainen, maahanmuuttaja tai suomalaissyntyinen, tupakoitsija tai tupakoimaton, siviilipalvelun tai aseellisen palvelun suorittanut. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta olisi kunnon suomalainen. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, nykyinen asuinkunta, syntymäkunta, mielipide asuinympäristöstä, koulutus, oma ja puolison pääasiallinen toiminta ja ammatti, ulkomailla oleskelun määrä ja laatu, ulkomaalaisten tuttavien lukumäärä, uskonnollisuus, talouden tulot ja jäsenmäärä, vuoden sisällä luettujen kirjojen määrä ja omistamien kirjojen hyllymetrimäärä, sanomalehtien lukemiseen päivittäin käytetty määrä ja puoluekanta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.