FSD1120 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnanvaltuutetut, kunnat, poliittiset asenteet, taloudellinen sääntely, työllistäminen, vallanjako

Abstract

Kuntalaisilta tiedusteltiin kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta usean eri kysymyksen avulla. Samoin kysyttiin vastaajan käsitystä kunnan hallinnon ja palveluiden riittävyydestä, puutteellisuudesta tai liiallisuudesta. Lisäksi kartoitettiin suhtautumista kunnan vastuuseen työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Kuntalaisten mielestä soveliaita säästökohteita tiedusteltiin myös.

Kyselyssä selvitettiin myös ominaisuuksia, joita kuntalaiset mielellään näkisivät omassa valtuutetussaan. Vielä tutkittiin, millainen kuva kuntalaisilla on suomalaisista kunnista ja mm. kunnanhallinnosta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Kunnallisalan ilmapuntarin kysymyksiä uudistettiin vuoden 1996 kyselyssä sarjan edellisiin tutkimuksiin verrattuna tavallista enemmän.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, kotitalouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, vastaajan ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni sekä onko vastaaja itse kunnan palveluksessa vai ei.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.