FSD1121 Kunnallisalan ilmapuntari 1996: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnat, taloudellinen sääntely, työllistäminen

Abstract

Kunnanjohtajilta ja kunnanhallitusten puheenjohtajilta tiedusteltiin mm. kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta, säästöjen tarpeellisuutta sekä kuntien menokohteita, joista voitaisiin säästää. Lisäksi kartoitettiin suhtautumista kunnan vastuuseen työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa.

Kunnallisjohdolta kysyttiin myös käsityksiä kuntien ja valtion välisen tietojenvaihdon sujuvuudesta. Lisäksi selvitettiin joidenkin valtakunnallisten ja alueellisten tahojen hyödyllisyyttä oman kunnan kehittämisen kannalta. Vielä kysyttiin ominaisuuksia, jotka sopivat kuvaamaan muutamia maakunnallisia toimijoita ja eräitä muita organisaatioita.

Taustamuuttujia olivat vastaajan asema kunnan johdossa ja sukupuoli, kunnan koko, maakunnallinen liitto sekä lääni, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.