FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

hallinto, kunnanjohtajat, kunnat, kunta-ala, kuntajohtajat, käsitykset, mielipiteet, organisaatiot, säätiöt

Abstract

Aineisto käsittelee suomalaisten kunnanjohtajien näkemyksiä ja käsityksiä Kunnallisalan kehittämissäätiöstä. Kyselyaineisto käsittää vuodelta 1996 yhteensä sadan suomalaisen kunnanjohtajan vastaukset Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja sen tuottamaa materiaalia koskeviin kysymyksiin.

Ensin vastaajia pyydettiin arvioimaan Kunnallisalan kehittämissäätiön tarkoitusta ja tehtäväalueita. Kunnanjohtajilta kysyttiin myös mistä he arvelivat säätiön rahoituksen tulevan, paljonko sillä on henkilökuntaa sekä kuka säätiötä johtaa. Lisäksi kysyttiin, mitä julkaisuja tai tutkimuksia he Kunnallisalan kehittämissäätiöön yhdistivät. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvaansa säätiöstä sekä luettelemaan lähteitä, joista he olivat mielikuvaansa saaneet vaikutteita. Kyselyssä tiedusteltiin myös kuinka huolellisesti vastaaja on säätiön julkaisuihin tutustunut.

Seuraavaksi kunnanjohtajilta kysyttiin heidän arvioitaan kehittämissäätiön hyödyllisyydestä yleensä kuntien pitkän tähtäimen kehittämisen, oman kuntansa kehittämisen ja kuntatutkimuksen edistämisen kannalta. Tämän jälkeen heitä pyydettiin antamaan Kunnallisalan kehittämissäätiölle arvosanat toimintansa tunnetuksi tekemisestä kunnanjohtajien keskuudessa, julkisuudessa näkymisestä, julkaisujen sisällön osuvuudesta sekä julkaisujen tasosta yleensä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sopivatko säätiöön tietyt ominaisuudet ja luonnehdinnat, kuten toiminnan tehokkuus, jälkeenjääneisyys ajasta, toiminnan huono tunnettuus, kuntien tarpeiden palveleminen hyvin tai suuntautuneisuus poliittisesti johonkin puolueeseen. Lopuksi kunnanjohtajilta kysyttiin, mitä toiveita tai odotuksia heillä oli säätiön toiminnan suuntaamiseksi.

Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan sukupuoli, kunnan koko sekä alue, jolla vastaajan kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.