FSD1123 Nuorisotutkimus 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

Euroopan unioni, Euroopan yhteisö, nuoret, nuoret, teollisuus, teollisuus, työelämä, työpaikat, ympäristöongelmat

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten tietoisuutta ja asenteita teollisuusyrityksiä ja Euroopan yhteisöä kohtaan. Vastaajilta kysyttiin mm. mielipiteitä eri alojen tulevaisuudennäkymistä, kiinnostavuudesta, miksi haluavat tehdä työtä sekä mistä lähteistä nuoret saavat tietoa eri ammateista ja työpaikoista. Vastaajille esitettiin myös väittämiä teollisuustyöstä ja ympäristökysymyksistä. Lisäksi nuorilta kysyttiin heidän mielikuviaan Euroopan yhteisöstä,mitkä maat kuuluvat Euroopan yhteisöön, Suomen neuvotteluita Euroopan yhteisön kanssa sekä mielipidettä Euroopan yhteisöön liittymisestä. Nuorilta kysyttiin myös miten he luottavat eri instituutioihin ja mitä seurauksia Euroopan yhteisöön liittyminen aiheuttaa. Taustamuuttujina olivat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, siviilisääty, tulot, paikkakuntatyyppi ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.