FSD1124 Kehitysyhteistyön vaikuttajatutkimus 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

Yhdistyneet kansakunnat, avustustoiminta, katastrofiapu, kehitysmaat, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö, kehitysyhteistyö, kirkon ulkomaanapu, nälänhätä

Abstract

Kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomen eri vaikuttajasektoreilla työskentelevien arvioita ja käsityksiä kehitysyhteistyöstä. Kohderyhmänä oli poliittisia päättäjiä, valtion- ja kunnallishallinnon vaikuttajia, tiedotusvälineiden ammattilaisia, etu- ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita sekä tutkijoita. Vastaajilta kysyttiin mielipidettä Suomen kehitysavun riittävyydestä ja kehitysyhteistyön eri painopistealueiden tärkeydestä. Lisäksi esitettiin Suomen kehitystyhteistyötä koskevia väittämiä, joiden vastaavuutta vastaajan omaan mielipiteeseen pyydettiin arvioimaan. Kysymyksiä oli myös annetun kehitysavun perille menosta. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus ja koulutusala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.