FSD1127 Rukoilututkimus 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

Jumala, asenteet, jumalakäsitykset, kristillisyys, rukoileminen, rukoukset, spiritualiteetti, uskonelämä, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnolliset kokemukset, uskonnollisuus, uskonnottomuus, uskonto, uskontokasvatus

Abstract

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten rukoilukäyttäytymistä ja rukoiluun liittyviä uskomuksia. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he rukoilevat eri asioita (esim. terveyttä, elämänkumppania, rauhaa maailmaan, Jumalan armoa). Lisäksi tiedusteltiin, kuinka usein he rukoilevat eri ihmisten tai asioiden puolesta (esim. sukulaisten, työttömien, luonnon, päättäjien, muiden kirkkokuntien puolesta). Vastaajilta kysyttiin myös heidän käyttämiään rukoustyyppejä. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan rukoilemiseen liittyviä väittämiä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, äidinkieli, lasten lukumäärä, puoluekannatus, vasemmisto-oikeisto-kanta ja yhteiskuntaluokka.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.