FSD1128 Nuorisorikollisuus 1995

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aromaa, Kauko (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))
  • Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula))

Keywords

ilkivalta, nuoret, nuorisorikollisuus, päihteet, rangaistukset, rikollisuus, varkaus, väkivalta

Abstract

Tutkimuksen pääasiallisina aihepiireinä olivat luvaton poissaolo koulusta, kotoa karkaaminen, maksamatta matkustaminen, ilman ajokorttia ajaminen, seiniin kirjoittelu ja piirtely, ilkivalta koulussa, ilkivalta koulun ulkopuolella, kaupasta tai kioskista varastaminen, koulusta varastaminen, kotoa varastaminen, varastetun tavaran ostaminen, kiusaaminen, osallistuminen tappeluun, pahoinpitely, miedon huumeen käyttö, pillereiden käyttö sekä humalassa moottoriajoneuvolla ajaminen. Vastaajilta kysyttiin, olivatko he koskaan toimineet em. tavoin, ja jos vastaus oli myönteinen ja toiminta lainvastaista, tiedusteltiin myös oliko poliisi ollut tietoinen tapahtumasta. Lisäksi kysyttiin milloin oli aloittanut ko. toiminnan, ja oliko tehnyt sitä viimeisen vuoden aikana. Jos oli toiminut ko. tavalla viimeisen vuoden aikana kysyttiin myös oliko ollut tapahtumahetkellä yksin vai yhdessä, ja oliko jäänyt kiinni. Vastaajilta kysyttiin myös aihepiirikohtaisia kysymyksiä kuten mitä varasti kaupasta tai mikä oli kiusaamisen syy.

Tutkimuksessa kysyttiin kaikilta vastaajilta myös mielipidettä erilaisiin väittämiin. Väittämissä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: rangaistuksen lieventäminen asianhaaroista johtuen, lainvastaisen toiminnan normaalius murrosiässä, rikollisuuden syyt ja näpistämisen vakavuus rikoksena. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan tulevatko he tulevaisuudessa tekemään seuraavanlaisia kiellettyjä asioita: koulusta pinnaaminen, pummilla ajaminen, näpistäminen, varkaus, lievä pahoinpitely ja miedon huumeen käyttö. Vastaajilta tiedusteltiin myös, onko heidän mielestään normaalia, jos nuori rikkoo vanhempiensa määräämiä sääntöjä, koulun sääntöjä tai lakia. Tutkimuksessa kysyttiin myös eri rangaistusten (mm. kotiaresti, vankeus, sakko) ankaruutta tilanteessa, jossa nuori on rikkonut lakia. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat mm. koulun sijaintialue, sukupuoli, ikä, työssäkäynti, koulunkäynnin mieluisuus, luokallejääntikerrat, vanhempien ammatit ja työllisyystilanne, perhesuhteet, rahankäyttö, vapaa-ajan toiminta ja seura, alkoholinkäyttö sekä tupakointi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.