FSD1136 Kunnallisalan ilmapuntari 1995: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

  • No other files available

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kolmas sektori, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnallisvero, kunnat, kuntaliitokset, poliittiset asenteet, säästäminen, vaikuttaminen, vallanjako

Abstract

Kuntalaisilta kysyttiin mm. erilaisten kunnallistalouden parannuskeinojen hyväksyttävyyttä sekä minkä kunnallisten tehtävien menoista voitaisiin säästää tarvittaessa. Toisaalta haluttiin selvittää, missä palveluissa ja tehtävissä kuntalaiset ovat havainneet säästöjä toteutetun. Lisäksi heitä pyydettiin arvioimaan, miten kunnalliset palvelut ovat yleisesti kehittyneet joissakin suhteissa parin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vielä kysyttiin, mitä palveluita vastaaja on perheineen tarvinnut tai käyttänyt. Heiltä kysyttiin myös, mitkä palvelut ehdottomasti kuuluvat kunnan tehtäviin ja toisaalta, mitkä kunta voisi jättää valtion, yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten itsensä hoidettaviksi.

Kuntalaisia pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin joillakin kunnallisilla ja sidosryhmätoimijoilla on todellista vaikutusvaltaa heidän kotikunnassaan. Lisäksi tiedusteltiin, jakautuuko valta oikein ja millä tahoilla on heidän mielestään liikaa tai liian vähän valtaa heidän kunnassaan.

Taustamuuttujia olivat paikkakuntatyyppi, asuinkunta, vastaajan ammattiryhmä, työnantajatyyppi, sukupuoli, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, työelämään osallistuminen, elämänvaihe ja puoluekanta sekä hänen perheensä tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, perheen eniten ansaitsevan ammattiryhmä tai entinen ammatti (mikäli eläkeläinen).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.